Katarina Vasilj
Student of dental medicine from Vinkovci, Croatia

I am currently studying dental medicine at the Split Faculty of Medicine, where my focus is on acquiring knowledge in the fields of dentistry, oral surgery, endodontics and other relevant...

  • Online Research
  • Medical Translation
  • Translation
  • Business Writing
  • Content Writing
  • Copywriting
  • Creative Writing
  • Essay Writing

I am currently studying dental medicine at the Split Faculty of Medicine, where my focus is on acquiring knowledge in the fields of dentistry, oral surgery, endodontics and other relevant disciplines. I actively participate in lectures, practical exercises and research projects. During my studies, I participated in volunteer programs in healthcare institutions, where I had the opportunity to work with patients and apply the acquired theoretical knowledge in practice. I also participated in professional seminars and workshops to expand my skills and knowledge.

Hrvatski:

Trenutno pohađam studij dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Split, gdje je moj fokus usmjeren na stjecanje znanja iz područja stomatologije, oralne kirurgije, endodoncije i ostalih relevantnih disciplina. Aktivno sudjelujem u predavanjima, praktičnim vježbama i istraživačkim projektima. Tijekom studija sudjelovanjem u volonterskim programima u zdravstvenim ustanovama, gdje sam imala priliku raditi s pacijentima i primjenjivati stečena teorijska znanja u praksi. Također sam sudjelovala u stručnim seminarima i radionicama kako bi proširila svoje vještine i znanja.